2
SYY
15.00
Tytöt B2, T18 Kakkonen

STPS/Yly YJ - JyPK 2 YJ   2 - 1

Savonlinna, Noblessa Areena TN