Urheilijaksi JFA-toimintaan?
9.3.2021 13:17 Uutiset / Pääsivusto

Jyväskylä Football Academy

Jyväskylä Football Academy on nyt ollut toiminnassa marraskuusta 2020 lähtien.

Toiminta on kolmikantayhteistyötä Palloliiton, Jyväskylän Urheiluakatemian (JUA) ja Jyväskylän Pallokerhon (JyPK) välillä, jonka toimintaan valitaan pelaajia ennen kaikkea Jyväskylästä ja Palloliiton itäiseltä alueelta. Toimintaan valittavat pelaajat ovat ikäluokkansa maajoukkuepelaajia tai hyvin lähellä tuota tasoa. Arvio ja valinnat tehdään yhdessä JFA-tiimin, seuravalmentajien ja Palloliiton kesken.

JyPK edustaa tällä hetkellä toiminnassa seuraa, joka vastaa pelaajien iltaharjoittelusta sekä peliympäristöstä. Ajatuksia ja kommentteja JFA:n tähänastisesta toiminnasta sekä vaikutuksesta yksilöiden huomiointiin ja lisäarvoon joukkuevalmentajan silmin saatiin seuran pitkän linjan konkarilta, tämän hetkiseltä JyPK BSM vastuuvalmentajalta Timo Korhoselta sekä vastikään seuraan päävalmentajaksi palanneelta Vesa Stenroosilta.

Timo: ”Aamuharjoittelun sisältöjen ja pelaajien kokonaiskuormituksen seuranta on kokonaisvaltaista ja kontrollissa. Erityisesti pelaajien fysiikkapuolella on tapahtunut selkeää edistymistä ja pelaajilla on mielestäni tällä hetkellä enemmän terveitä treenipäiviä. Paluu loukkaantumisesta harjoitteluun on suunnitelmallista ja kontrolloitua. Pelaajien tavoitteellisuus on myös huomattavasti parempaa ja JFA toiminnassa mukana olevilla se näkyy myös joukkueen harjoittelussa. Kun samat valmentajat ovat mukana aamuisin ja iltaisin joukkueen toiminnassa, on mahdollista seurata yksilön kehittymistä osana joukkuetta viikoittain. Tämä helpottaa ja selkeyttää meidän oto-valmentajien toimintaa valmennuksen suunnittelussa ja vuoropuhelu JFA:n suuntaan on miltei päivittäistä. Huomioitavaa on myös, että ryhmää ei tulisi kasvattaa liikaa, jotta jatkossakin toimintaan hakeutuu todella tavoitteellisia pelaajia ja valmentajilla on aikaa seurata ja paneutua yksilöiden kehittymiseen.”

Vesa: ”JFA:n kautta pelaajien yksilöllinen kokonaisvaltainen huomiointi on huomattavasti laadukkaampaa kuin aiemmilla resursseilla ja tämä luo selkeän konkreettisen parannuksen pelaajien arkeen. JFA:n panostus fyysiseen valmennukseen on merkittävä ja selkeä punainen lanka kulkee toiminnan läpi ja jalkautuu myös seuraan.”

JFA:n taustatiimi muodostuu KIHU:n, Jyväskylän Urheiluakatemian ja JyPK:n ammattilaisista. Päävastuussa toiminnan koordinoinnista ja lajisisällöistä on Nuorten Olympiavalmentaja (NOV) Elina Utriainen, joka toimii JFA-valmennuksen lisäksi idän aluevalmentajana, U18-maajoukkueen tiimissä ja päätoimisena JyPK:n talenttivalmentajana. Ammattitaitonsa lajisisältöihin ja ennen kaikkea maalivahdeille tuo Jaakko Hilpinen. Hilpisen arki koostuu pääsääntöisesti JFA:n, JyPK:n liigajoukkueen, B-junioreiden ja JJK:n miesten maalivahtitoiminnan koordinoimisesta sekä toteutuksesta. Hilpinen toimii myös idän aluejoukkueen valmennustiimissä, päävastuullaan maalivahdit.

Fyysisen harjoittelun pääkoordinoijana toimii Ville Rajalainen. Utriaisen ja Hilpisen tavoin myös Rajalainen toimii JyPK:ssa, vastaten JyPK liigajoukkueen ja B-joukkueiden fyysisestä harjoittelusta. JFA:n lisäksi Rajalainen vie kansallista ja kansainvälistä tietotaitoa myös nuorten maajoukkueisiin, toimiessaan fyysisenä valmentajana kaikissa tyttöjen maajoukkueissa. Samalla yhteistyö toimii JFA:n kannalta optimaaliseesti, kun reaaliaikainen tieto kansallisesta ja kansainvälisestä tasosta jalkautuu suoraan toimintaan. Alueellisesti Rajalainen jalkauttaa tietotaitoaan idän aluejoukkueen pelaajille, vastaten aluejoukkueessa muun muassa päivien fyysisistä osuuksista ja testauksista.

Ville:” JFA mahdollistaa pelaajien fyysisen harjoittelun suunnittelun ja seurannan yksilöllisesti. Jokaisen pelaajan kanssa on toiminnan alkaessa tehty analyysi omista vahvuuksista ja kehityskohteista suhteessa pelipaikkaan ja oman ikäluokkansa kansalliseen kärkeen. Tämä analyysi toimii pohjana yksilöllisten suunnitelmien rakentamiselle. Näitä yksilöllisiä kehityskohteita on voitu työstää myös yksilö- ja pienryhmäharjoituksissa. Harjoittelun ohjelmoinnin lisäksi on voitu pureutua harjoitusten yksilölliseen järjestämiseen arjessa. Etenkin koronarajoitusten ja etäkoulun sekamelskassa on ollut järkevää, että jokaisen kanssa on voitu suunnitella mahdollisuudet harjoittelun toteuttamiselle. Urheilijan arjen kokonaisuudessa täytyy huomioida esimerkiksi mahdollisuudet kodin ja harjoitusten välillä liikkumiseen, löytyykö kotona mahdollisuuksia voimaharjoitteluun kaupungin kuntosalien ollessa kiinni ja niin edelleen. Viikkorytmi on harvoin pysynyt samanlaisena ja silloin on voitu nopeallakin aikataululla tehdä uusi yksilöllinen suunnitelma harjoittelun rytmittämisestä. ”

Jyväskylän Urheiluakatemia (JUA) ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU) tarjoavat toimintaan ammattilaisia, joista muodostuu laaja ammattilaisten tukiverkosto ja sitä kautta mahdollisuus pelaajien yksilöllisiin prosesseihin. Kunkin pelaajan prosessit arvioidaan, suunnitellaan, toteutetaan ja analysoidaan yhdessä pelaajan kanssa. Yksi JUA:n kautta mukana olevista ammattilaisista on Hanna-Maari Päkk, joka aloitti toimensa urheilijakoordinaattorina vuonna 2020. Päkk toimii JFA:n psyykkisen valmennuksen ensimmäisenä kontaktina.

Sanna Pylkkänen on KIHU:n fysioterapeutti, joka on tuonut JFA:n toimintaan vammojen ennaltaehkäisyn ja kuormituksen seurannan käytäntöjä, joiden kautta myös valmennus osaltaan jäsentelee toimintaansa. Pylkkänen vastaa kuntoutuksen eri vaiheista ja toimiikin yhteistyössä KIHU:n lääkäreiden kanssa, jolloin toimintaketju on mutkaton ja välitön. Pylkkänen on myös osana joka viikkoista laji- ja oheisharjoittelua, jolloin eri käytännöt jalkautuvat suoraan pelaajille. Jyväskylässä toteutuvan arjen lisäksi Pylkkänen on ollut useita vuosia eri maajoukkueiden fysioterapeuttina ja toimiikin tällä hetkellä sinivalkoisissa osana U18-joukkuetta. Alla Sanna Pylkkäsen ajatuksia tähänastisesta matkasta osana JFA-tiimiä.

Sanna: ”Kiinteä yhteistyö osana valmennusta auttaa meitä kaikkia kehittymään ja oppimaan toisiltamme päivittäin. Mahdollisuus osallistua harjoittelun suunnitteluun ja osallistuminen viikoittain lajiharjoitteluun auttavat tuntemaan pelaajia paremmin ja näin pystyn auttamaan heitä kehittymään urheilijoina. Loukkaantumisten yhteydessä välitön ja toimiva yhteistyö laji- ja fysiikkavalmennuksen kanssa mahdollistaa optimaalisen harjoittelun myös vammojen kanssa. Urheilijoille rakennetaan yksilölliset harjoitussuunnitelmat, joilla varmistetaan vamman paranemiseen parhaat mahdolliset olosuhteet, mutta huomioidaan myös se, että suorituskyky kehittyy.”

Elina, Ville ja Sanna

Palloliitto on tuonut osaltaan toimintaan sisältöjä ja vahvaa lajitietoutta muun muassa U18- ja U19 päävalmentajan Arttu Pitkäkankaan kautta. Myös jo aiemmin toimintansa käynnistäneet HFA (Helsinki Football Academy) ja TFA (Tampere Football Academy) ovat olleet vahvoja vaikuttajia JFA:n käynnistymis- ja kehittymisprosessin aikana.

JFA:n yhteinen harjoittelu koskettaa toistaiseksi vain aamuharjoittelua. Lajisisällöt aamuissa pohjautuvat voimakkaasti pelaajien yksilöllisten kehityskohteiden ja vahvuuksien ympärille. Tämän lisäksi pelaajille on luotu suunnitelmat psykososiaalisten-, teknistaktisten- ja fyysisten ominaisuuksien kehittämiseksi. Suurimpana ensimmäisenä askeleena JFA onkin panostanut pelaajien fyysiseen harjoitteluun, jonka yksilöllistäminen, dokumentoiminen ja todentaminen on ollut alkutaipaleen keskiössä.

Toimintakauden ensimmäiselle vuodelle valittiin 10 pelaajaa. Pelaajat harjoittelevat iltaisin JyPK:ssa BSM tai liigajoukkueen mukana. JFA:n pelaajat Nelli Husu ja Venla Lamberg edustavat JyPK BSM joukkuetta ja molemmat ovat 2003 ikäluokkaa. Husu saapui JyPK:n vihreisiin kesällä 2020 Mikkelistä, kun taas Lamberg on käynyt läpi koko JyPK:n junioriputken.

Nelli: ”JFA:sta oon saanu kattavan tukiverkon, johon kuuluu myös muut pelaajat. Se on auttanu harjoittelussa ja muun arjen kasaamisessa sekä yhteisöllisyys on lisääntyny. JFA on tuonu kans enemmän joukkuelajiin huomiota yksilöille ja ettei kaikilla toimi välttämättä samat tavat. Jyväskylään tulin muun muassa korkeen sarjatason takia, olin kuullu hyviä asioita yleisestä toiminnasta ja täällä on ympärillä tosi motivoituneita pelaajia.”

Venla: ”JFA:n avulla oon saanu yhistettyy ja tasapainotettuu paremmin koulun ja treenien välistä yhteistyötä ja oon päässy kehittämään omia kehityskohteita, kun treenit on mietitty just kehittämään pelaajien omia tavoitteita. Oon saanu enemmän tukee kattavan tukiverkoston avulla jokaiseen osa alueeseen. Itellä ehkä konkreettisin on ollu vahva tuki ja ohjaus erityisesti fysiikkaharjottelussa, jota on painotettu täs ekan vajaan puolen vuoden aikana. Ollaan juteltu pelaajien kanssa, että on ollu kyllä hyvä fiilis ja ollaan tyytyväisii tähä JFA toimintaa ja siihe, mitä se on tuonu meijän pelaajien arkeen.”

JFA:n lajilliset sekä fyysiset sisällöt jalkautuvat siis vahvasti myös iltaharjoituksiin, valmentajien ollessa läsnä pelaajien ja valmentajien tukena.

Haku JFA- toimintaan on käynnissä. Haku koskettaa tällä hetkellä 2005-2003 syntyneitä pelaajia, jotka ovat hakeutumassa 2.asteen koulutukseen tai ovat parhaillaan 2. asteen koulutuksessa.

Lisätietoja toiminnasta ja hakuprosessista:
Elina Utriainen, vastuuvalmentaja JFA
elina.utriainen.eu@gmail.com
045 174 8444


   
Lisää uutisia
Jyväskylän Pallokerho
«  Toukokuu   »
Kategoriat